Exposició col·lectiva d'arts visuals a la Casa de Cultura

PROJECTE GUANYADOR DE LA MENCIÓ ESPECIAL D’ART JOVE

Maresia

Instal·lació audiovisual

El projecte pren com a punt de partida un paisatge i un territori. La ‘maresia’ és aquest mot inventat que es refereix a l’olor del mar. A través del vídeo art i la dansa s’evoca una atmosfera carregada d’allò que no es veu a través de la pantalla: les olors, la temperatura i els sons que ens arriben des de lluny o de ben a prop… El desenvolupament del vídeo ve donat per un procés d’absorció de la vida quotidiana dels barris de St. Martí d’Empúries i l’Escala, i també per un procés de documentació de les llegendes i el saber popular de la zona. Així com la tradició històrica i literària, portant l’atenció al pòsit que ha deixat avui dia.

La Menció Especial d’Art Jove està promoguda per la Coordinació Territorial de Joventut de la Generalitat de Catalunya de Girona i suposa la realització d’una exposició itinerant al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, a la Sala d’Art Jove de Barcelona i Ca l’Anita de Roses.

Projecte de creació guanyador de la Beca Internacional de Primavera de l’Escala 2021 (especial tardor).

Exposició col·lectiva d’arts visuals

a la Casa de Cultura de Girona (planta baixa)

Inauguració el 5 de juliol a les 19h amb

Visita guiada i comentada pels artistes

Exposició del 5 al 31 de juliol de 2022

Horari:de dimarts a divendres d’11h a 20h i dissabtes d’11h a 18h