Exposició de d'escoles d'art i residències d'artistes a instituts

Taller de dibuix de model viu

Instal·lació

Dibuixar al natural i modelar amb «model viu» amb sessions de dues hores. Aprendre a treballar postures de curta durada, descobrir l’estructura del cos humà i el seu moviment, desenvolupar la sensibilitat i la intimitat que es transmet al dibuix.

Exposició de d'escoles d'art i residències

d'artistes a instituts

A la Casa de Cultura del 3 al 23 de juny
Inauguració: 3 de juny a les 19h

Exposició del 3 al 23 de juny de 2022

Horari: Del 3 al 4 de juny, de 11h a 20h. Del 5 al 23 de juny, de 10h a 20h, de dilluns a divendres