Exposició de d'escoles d'art i residències d'artistes a instituts

Insectoids

Peces escultòriques

Alumnes 2n curs del CFAS de Models 3D, Motlles i Art toy

Professor coordinador: Carles Vaquero

Es tracta d’un treball acadèmic que pretén que els alumnes coneguin les tècniques necessàries per aconseguir la realització d’un model escultòric artístic. En aquest cas es planteja a partir de la interpretació d’un personatge antropomòrfic inspirat en el mon dels insectes.

El resultat està concebut per a permetre’n la producció de forma seriada i ha estat modelada utilitzant mitjans digitals i acabada amb tècniques manuals.

Lloc: 2on pis: Sala Domènec Fita i Fundació Fita

Horari: Del 25 al 26 de maig: d’ 11h a 20h. Del 27 de maig al 29 de juny: de dimarts a divendres d’11h a 20h i dissabtes d’11h a 18h

Inauguració: 24 de maig a les 18h (2n pis)

Instagram