Exposició de d'escoles d'art i residències d'artistes a instituts

Una imatge i mil paraules

Professor coordinador: Roger Serrat-Calvó Calm
Autors: Alumnes de 1r i 2on del CFAS en fotografia

En la ruralitat feta literatura, la força del lloc esdevé determinant. La literatura recull, transforma i pot crear de cap i de nou el relat sobre un lloc. Les veus de la ruralitat parlen en passat, en present i es projecten de maneres diverses, contradictòries, cap al futur, ara més que mai carregat d’incerteses. I les mirades que se li adrecen, s’hi creuen i s’interpel·len -arrelades, forasteres o exiliades- també van carregades d’imatges preconcebudes o d’utopies possibles. Al MOT 2022, la ruralitat reclama una presència que esdevé necessària en un món que ens cal reaprendre a habitar.

Exposició de d'escoles d'art i residències

d'artistes a instituts

A la Casa de Cultura del 3 al 23 de juny
Inauguració: 3 de juny a les 19h

Exposició del 3 al 23 de juny de 2022

Horari: Del 3 al 4 de juny, de 11h a 20h. Del 5 al 23 de juny, de 10h a 20h, de dilluns a divendres