Exposició col·lectiva d'arts visuals a la Casa de Cultura

Buits invisibles

Instal·lació escultòrica

El conjunt de peces que l’artista presenta reflexiona sobre la seva personalitat. És un treball personal sobre la timidesa i la incapacitat o el col·lapse davant determinades situacions i el desig d’amagar-se o de fugir-ne. Set personatges i escenes que parlen sobre el cos i l’espai en l’intent de fer-se invisible o, de la mateixa manera, de trobar-se tancat amb aquests sentiments.
És un joc amb l’espectador que convida a la comunicació i fa pensar en els seus límits: l’interès, la curiositat i el dret a la intimitat.

Lloc: Casa de Cultura de Girona (planta baixa)

Horari: Del 3 al 4 de juny: d’ 11h a 20h. Del 6 de juny al 30 de juny: de dimarts a divendres d’11h a 20h i dissabtes d’11h a 18h

Inauguració: 2 de juny a les 18h (2n pis)

Visita guiada i comentada pels artistes