Exposició col·lectiva d'arts visuals a la Casa de Cultura

List of burned books in Germany in 1933

Instal·lació i performance

List of burned books in Germany in 1933 (Llista de Llibres cremats a Alemanya el 1933) correspon a una llista de llibres i autors prohibits pel règim nazi a Alemanya. La llista ha estat elaborada a través d’un procés de recerca en diverses fonts, hemeroteques i arxius. Està impresa sobre paper i intervinguda amb una pintura negra que únicament si es crema permet revelar el seu contingut.

Exposició col·lectiva d’arts visuals

a la Casa de Cultura de Girona (planta baixa)

Inauguració el 5 de juliol a les 19h amb

Visita guiada i comentada pels artistes

Exposició del 5 al 31 de juliol de 2022

Horari:de dimarts a divendres d’11h a 20h i dissabtes d’11h a 18h