Festival

Inund’Art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals contemporànies.

El caràcter del festival és plural; conjuga l’exposició i presentació d’una varietat estilística i disciplinària àmplia i oberta d’obres originals. És un espai de creació i reflexió, on hi tenen cabuda propostes innovadores i de risc, difícils d’ubicar en els espais més institucionals de l’art.

A partir del 2018 es produeix un canvi de rumb important: Girona deixa de ser un desert en relació als festivals i l’oferta cultural de la ciutat creix de manera exponencial. En aquell moment el festival és conscient que, per molt que la cultura s’expandeixi a la ciutat, els esdeveniments cada vegada estan més focalitzats en les arts escèniques i musicals.

Per aquest motiu el Festival Inund’Art realça l’essència amb la qual va néixer i decideix donar suport específic i exclusiu a les arts visuals, potenciant les instal·lacions, les intervencions i les performances a l’espai públic; els projectes artístics comunitaris o de transformació social i els “recorreguts sensitius”.

L’any 2020 s’introdueixen en la programació del festival els “recorreguts sensitius”, un nou llenguatge d’art contemporani interdisciplinari on les arts escèniques, musicals i visuals s’agafen de la mà per a crear experiències úniques i irrepetibles per a l’espectador, que també forma part de l’obra.
La nova línia de la mostra pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics, atraient una audiència que pot ser part de l’obra artística. Aquesta aproximació crea les condicions perquè esdevingui, en les persones que participen, una consciència de l’art des d’una posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els sentits. En aquesta línia, el festival obre les portes dels espais reservats a l’art, ampliant l’àmbit de la mostra amb exposicions i intervencions artístiques en l’espai públic del centre urbà, tot generant un flux d’implicació i diàleg amb el públic no especialitzat.

Així mateix, amb la intenció d’inundar el panorama cultural, l’associació incideix en els centres de formació i promoció (Escoles d’Art, la Universitat, associacions i entitats promotores de l’art) donant suport a la professionalització del sector i fomentant l’intercanvi d’informació i recursos. La mostra dona un pas endavant i consolida les residències d’artistes a Instituts i Escoles, amb la idea de que l’artista treballi conjuntament amb els alumnes i realitzi una obra de cocreació durant el curs escolar.

Actualment, la mostra s’ha convertit en un festival estratègic i referent al territori nacional català dins el camp de les arts visuals i les propostes interdisciplinàries, on les arts són l’eix vertebrador. Tanmateix, aquest projecte no seria possible sense un treball en xarxa que uneix les institucions artístiques, les entitats, l’educació i la formació, el món de l’art i els/les artistes.

La finalitat d’inund’Art és defensar un espai significatiu a la ciutat de Girona per la promoció i difusió de l’art contemporani basat en dos principis: la implicació d’una xarxa àmplia d’agents compromesos amb el desenvolupament local mitjançant els llenguatges i les eines de les arts i la implementació d’estratègies que permetin a la ciutadania gaudir i eixamplar la seva esfera personal i social però també contribuir de forma activa en la creació de noves formes d’expressió que enriqueixin l’imaginari col·lectiu i millorin la societat.

En el marc d’aquesta finalitat, Inund’Art treballa per assolir els següents objectius:

  • Crear una mostra d’arts visuals oberta i participativa a la ciutat de Girona que promogui la cultura contemporània des d’una dimensió múltiple de percepció i diàleg entre l’obra i l’artista.

  • Generar un projecte referent, innovador i de qualitat dins del panorama artístic i cultural català que faci una aportació significativa al desenvolupament del sector de les arts visuals al país.

  • Donar suport al procés de consolidació dels artistes visuals joves i emergents, programant les seves propostes artístiques i visibilitzant el seu potencial innovador, sòlid i de qualitat, tot contribuint, amb diverses accions d’acompanyament, a reduir la seva fragilitat i les barreres que aturen el seu procés de professionalització.

  • Promoure la reflexió social a través de propostes d’art comunitari, per tal d’apropar l’art contemporani als principals interessos i preocupacions de les persones (augmentant el seu interès) i fomentant les relacions d’aprenentatge producte del diàleg entre la ciutat i l’art.

  • Establir un compromís amb l’entorn educatiu, mitjançant la col·laboració tant amb escoles d’art i entitats formatives especialitzades, com amb centres educatius no especialitzats (escoles, instituts i universitats, entre d’altres).

  • Fomentar el treball en xarxa fent d’altaveu i posant en contacte a artistes visuals, institucions, entitats culturals i programadors per tal de dinamitzar el sector i fomentar col·laboracions duradores.

  • Potenciar la participació i l’intercanvi d’artistes i entitats a nivell europeu.

  • Potenciar la performance com a espai de diàleg entre l’art visual i altres disciplines artístiques.